Угода користувача

Договір про надання послуги доступу до платформи TRAFLINKS (далі – «Договір») є укладеним між  (далі – «TRAFLINKS») і, відповідно, фізичною особою, погоджується з умовами цього Договору (далі – «Користувач»).

Цей Договір є публічним та публікується в мережі Інтернет за адресою: https://order.traflinks.com/en/page/license.

Публікація цього Договору розглядається TRAFLINKS як напрямок будь-якої організації, юридичній або фізичній особі, яка досягла 18-річного віку, публічної оферти. Публікуючи цей Договір, TRAFLINKS пропонує зазначеним особам укласти з ним договір на умовах, наведених нижче.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Публічна оферта (далі - «Оферта») - публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу товару дистанційним способом (далі - «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті.

1.2. Товар або Послуга – об'єкт угоди сторін, який був обраний покупцем на сайті Інтернет-магазину та поміщений у кошик, або вже придбаний Покупцем у Продавця дистанційним способом.

1.2. Інтернет-магазин – сайт Продавця за адресою https://order.traflinks.com створений для укладення договорів роздрібної та оптової купівлі-продажу на підставі ознайомлення Покупця із запропонованим Продавцем описом Товару за допомогою мережі Інтернет.

1.3. Покупець – дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, отримує інформацію від Продавця, розміщує замовлення щодо купівлі товару, що представлений на сайті Інтернет-магазину для цілей, що не пов'язані зі здійсненням підприємницької діяльності, або юридична особа чи фізична особа-підприємець.

1.4. Вебінар (Онлайн-семінар, Відеоконференція) – загальна назва заходів, що проводяться в мережі Інтернет у режимі реального часу: зустрічі, презентації, дистанційні семінари, конференції тощо. Під час вебінару Користувач та інші учасники вебінару (у тому числі, наприклад, Партнер) знаходяться у комп'ютерів (і/або інших аналогічних мобільних пристроїв), а зв'язок між ними підтримується через Інтернет через Платформу TRAFLINKS.

1.5. Послуга доступу до Платформи TRAFLINKS - послуга, що є предметом цього Договору та надається TRAFLINKS за умовами цього Договору, послуга, що споживається Користувачем повною мірою в момент відвідування (хоч би одноразового) сторінки відповідного Курсу на платформі TRAFLINKS.

2. Предмет Договору

 

2. Порядок укладання та розірвання договору2.1. Договір укладається шляхом здійснення конклюдентних дій. Договір вважається укладеним з боку користувача, що означає повне, безумовне та беззастережне прийняття Користувачем усіх умов Договору без будь-яких винятків та/або обмежень, та прирівнюється до укладання двостороннього письмового Договору з моменту вчинення Користувачем акцепту.

2.2. Користувач вважається здійснив Акцепт з моменту оплати вартості послуги доступу до відповідного Контенту та Курсу або з моменту проставлення відповідної позначки у процесі створення користувачем облікового запису на платформі TRAFLINKS.

2.3. Цей Договір набирає чинності з моменту його укладення Користувачем (відповідно до п.2.1. та п.2.2. Договору) та діє протягом усього терміну виконання Сторонами зобов'язань, передбачених цим Договором.

2.4. Договір може бути розірваний достроково будь-якою із сторін у разі порушення іншою Стороною своїх зобов'язань за цим Договором шляхом передачі повідомлення електронною поштою, з позначкою в темі листа «Розірвання договору», за адресою: admin@TRAFLINKS.com (повідомлення для TRAFLINKS ) та за адресою електронної пошти Користувача, яка вказувалася ним при Реєстрації облікового запису (повідомлення для користувача), за 15 (п'ятнадцять) днів до дати розірвання.

2.5. TRAFLINKS має право відмовитися від виконання своїх зобов'язань за цим Договором у порядку, передбаченому п.2.4. Договору, і при цьому звільняється від відшкодування користувачеві будь-яких сум, отриманих від користувача як плата за послугу доступу до Платформи TRAFLINKS за цим Договором

 

3. Оформлення Замовлення

3.1. Покупець самостійно оформлює замовлення в Інтернет-магазину через форму «Кошика», або зробивши замовлення електронною поштою чи за номером телефону, вказаним в розділі контактів Інтернет-магазину. 

3.2. Продавець має право відмовитися від передання замовлення Покупцеві у випадку, якщо відомості, вказані Покупцем під час оформлення замовлення, є неповними або викликають підозру щодо їх дійсності.

3.3. При оформленні замовлення на сайті Інтернет-магазину Покупець зобов'язується надати наступну обов’язкову інформацію, необхідну Продавцю для виконання замовлення: 

3.3.1. ім'я Покупця; 

3.3.2. Електронна пошта або iнша електронна адреса; 

3.3.3. контактний телефон.  

3.5. Якщо будь-якої із Сторін договору необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у іншій Стороні. У разі ненадання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за надання якісної послуги Покупцю при покупці товару/послуги в інтернет-магазині.

3.6. При оформленні замовлення через оператора Продавця (п. 3.1. Цієї Оферти) Покупець зобов'язується надати інформацію, зазначену в п. 3.3 – 3.4. цієї Оферти. 

3.6. Ухвалення Покупцем умов цієї Оферти здійснюється за допомогою внесення Покупцем відповідних даних в реєстраційну форму на сайті Інтернет-магазину або при оформленні Замовлення через оператора. Після оформлення Замовлення через Оператора дані про Покупця вносяться до бази даних Продавця. 

3.7. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення. 

3.8. Укладаючи Договір, тобто акцептуючи умови даної пропозиції (запропоновані умови придбання Товару/Послуги), шляхом оформлення Замовлення, Покупець підтверджує наступне:

а) Покупець цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами цієї пропозиції (оферти); 

б) він дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних, дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням договору Покупець підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України "Про захист персональних даних", про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Покупець також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Покупця з метою виконання замовлення Покупця. Обсяг прав Покупця, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" йому відомий і зрозумілий. 

4. Ціна і Доставка Послуги

4.1 Ціни на послуги визначаються Продавцем самостійно та вказані на сайті Інтернет-магазину. Всі ціни на послуги вказані на сайті у гривнях з урахуванням ПДВ. 

4.2 Ціни на послуги можуть змінюватися Продавцем в односторонньому порядку залежно від кон'юнктури ринку.

4.3. Зобов'язання Покупця по оплаті Послуги вважаються виконаними з моменту надходження Продавцю коштів на його рахунок. 

4.4. Розрахунки між Продавцем і Покупцем за Товар здійснюються способами, зазначеними на сайті Інтернет-магазину в розділі «Оплата і Доставка».

4.5. При отриманні товару Покупець повинен у присутності представника служби доставки (перевізника) перевірити відповідність Товару якісним і кількісним характеристикам (найменування товару, кількість, комплектність, термін придатності).

4.6. Покупець або його представник під час приймання Товару підтверджує своїм підписом в товарному чеку/ або в замовленні/ або в транспортній накладній на доставку товарів, що не має претензій до кількості товару, зовнішнім виглядом і комплектності товару. 

4.7. Право власності та ризик випадкової втрати або пошкодження Товару переходить до Покупця або його Представника з моменту отримання Товару Покупцем в місті поставки Товару при самостійній доставки Товару від Продавця, чи під час передачі Продавцем товару службі доставки (перевізнику) обраної Покупцем.

5. Права та обов’язки Сторін

5.1. Продавець зобов’язаний: 

5.1.1. Передати Покупцеві товар у відповідності до умов цього Договору та замовлення Покупця. 

5.1.2. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію про Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством та під час виконання Замовлення Покупця.

5.2. Продавець має право: 

5.2.1 Змінювати умови цього Договору, а також ціни на Товари та послуги, в односторонньому порядку, розміщуючи їх на сайті Інтернет-магазину. Всі зміни набувають чинності з моменту їх публікації. 

5.3 Покупець зобов'язується: 

5.3.1 До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом Договору, умовами Договору і цінами, запропонованими Продавцем на сайті Інтернет-магазину.

5.3.2 На виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем останній повинен повідомити всі необхідні дані, що однозначно ідентифікують його як Покупця, і достатні для доставки Покупцеві замовленого Товару. 

6. Повернення Товару

6.1. Покупець має право на повернення Продавцеві непродовольчого товару належної якості, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням. Покупець має право на повернення товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі. Повернення товару належної якості проводиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, упаковка, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий Покупцю за оплату Товару. Перелік товарів, що не підлягають поверненню на підставах, передбачених у цьому пункті, затверджується Кабінетом Міністрів України. 

6.2. Повернення Покупцеві вартості товару належної якості здійснюється протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання такого Товару Продавцем за умови дотримання вимог, передбачених п. 6.1. Договору, чинним законодавством України. 

6.3. Вартість товару підлягає поверненню шляхом банківського переказу на рахунок Покупця. 

6.4. Повернення Товару належної якості за адресою Продавця, здійснюється за рахунок Покупця та Продавцем Покупцеві не відшкодовується.

7. Відповідальність

7.1. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві або третім особам внаслідок неналежного монтажу, використання, зберігання Товару придбаного у Продавця. 

7.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов’язань у випадку надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації. 

7.3. Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України і положень цього Договору. 

7.4. Продавець або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, що виникли незалежно від волі Продавця і / або Покупця після укладення цього договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону.

8. Конфіденційність і захист персональних даних.

8.1. Надаючи свої персональні дані на сайті Інтернет-магазину при реєстрації або оформленні Замовлення, Покупець надає Продавцеві свою добровільну згоду на обробку, використання (у тому числі і передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», без обмеження терміну дії такої згоди. 

8.2. Продавець зобов'язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації контрагентам і третім особам, що діють на підставі договору з Продавцем, в тому числі і для виконання зобов'язань перед Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України.

8.3. Покупець несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Продавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Покупця або невідповідністю її дійсності.

9. Інші умови

9.1. Цей договір укладено на території України і діє відповідно до чинного законодавства України. 

9.2. Усі спори, що виникають між Покупцем і Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення врегулювання спірного питання шляхом переговорів, Покупець та/або Продавець мають право звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства України. 

9.3. Продавець має право вносити зміни до цього Договору в односторонньому порядку, передбаченому п. 5.2.1. Договору. Крім того, зміни до Договору також можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Запоріжжя, проспект Соборний 111 офіс №708

+38 098 132 00 68 (Viber, Skype)

+38 063 132 00 68 (Telegram, WhatsApp)